Program Festivala

Nakon što su svi DJ-i i vinylmanijaci potvrdili svoj dolazak odbor festivala sastavio je satnicu nastupa. Potrudili smo se da svaki dan bude tematski raznolik tako da svatko nađe nešto za sebe.